Stop beroepsvisserij zonder quota in Nationaal Park de Biesbosch

terug naar overzicht

Donderdag, 20 april 2017
Er is niemand meer die nog het nut en noodzaak van visquota ter discussie stelt.
 Iedereen weet dat je grenzen moet stellen aan wat je uit de natuur kunt halen. 
Toch zijn er nog steeds drie visserijbedrijven die zonder quota in Nationaal Park de Biesbosch en Nieuwe Merwede mogen vissen.
 Hoe is het mogelijk dat een visserijbedrijf schriftelijke toestemming krijgt om te vissen zonder beperkingen (in de hoeveelheid te vangen vis) in een nationaal park?

De schriftelijke toestemming voor beroepsvissers om zonder quota in het nationaal park te vissen moet worden ingetrokken.
 En er mag alleen nog worden gevist met duidelijke afspraken over bindende visquota, 
die zijn vastgesteld op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek (dat aangeeft hoeveel er gevangen kan worden zonder de vispopulaties te schaden). 


Teken de petitie en help de Biesbosch